Home » Notícies » Tècniques de marcatge en rouredes mixtes: silvicultura d’arbre individual

Tècniques de marcatge en rouredes mixtes: silvicultura d’arbre individual

En el marc del projecte LIFE MixForChange, aquest 2018 s’estan duent a  terme actuacions demostratives on s’apliquen models de gestió forestal innovadors. Aquests models busquen promoure masses mixtes més resilients al canvi climàtic millorant les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials.

Aquests models incorporen criteris com el de silvicultura d’arbre individual, el qual se centra en la realització d’aclarides selectives al voltant dels arbres definits com arbres objectiu. Per tal d’aplicar aquesta silvicultura cal interioritzar noves tècniques de marcatge i de formació dels talladors.

Així doncs, la jornada que es durà a terme el proper 15 de juny a Sant Celoni pretén ser una sessió pràctica de marcatge en la qual es mostraran els criteris necessaris per l’execució d’aquests models de gestió.