Home » Objectius

Objectius

El projecte té com a objectiu general contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos mixtes subhumits mediterranis d’Europa davant el canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials.

Els objectius concrets del projecte són:

1. Desenvolupar, implementar i demostrar noves tècniques de gestió forestal

2. Desenvolupar noves eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani en la política i marc normatiu que afecta la gestió

3. Desenvolupar noves eines per enfortir l’economia lligada als productes del bosc subhumit mediterrani, que permetin augmentar la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini de la gestió per a l’adaptació al canvi climàtic, front a l’abandonament

4. Transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors
regionals i de l’àmbit europeu on es distribueix el bosc mediterrani subhumit

 

Data d’inici: 01/10/2016

Data de fi: 30/09/2021