Home » Zones d’actuació

Zones d’actuació

 

 

Les característiques generals de les quatre àrees on s’emplaçaran els rodals pilot demostratius són:

  • Montnegre-Corredor: Condicions de muntanya baixa litoral (altitud màxima 760 m, distància al mar <10 km), temperatures càlides i precipitacions elevades (Foëhn), elevades pendents, densament poblada. Substrats silicis.
  • Montseny: Condicions de muntanya alta prelitoral (altitud màxima 1700 m, distància al mar 20-40 km), temperatures baixes a l’hivern i precipitacions elevades (Foëhn), elevades pendents. Substrats silicis.
  • Bellmunt-Collsacabra: Condicions de muntanya mediterrània continental (altitud màxima 1300 m, distància al mar> 50 km), temperatures baixes a l’hivern i precipitacions mitjanes, elevades pendents. Substrats silicis i calcaris.
  • Ripollès: Condicions de muntanya mediterrània continental de transició cap a eurosiberià de Pirineus (altitud màxima 1500 m, distància al mar> 50 km), temperatures baixes a l’hivern i precipitacions mitjanes, elevades pendents. Substrats silicis i calcaris.