Home » Accions

Accions

DSCF4090

Es duran a terme un total de 27 accions, entre 2016 i 2021.

Accions preparatòries (Accions “A”)

Acords per a l’execució de les actuacions demostratives amb els propietaris de les finques forestals seleccionades, diagnòstic de cada rodal, disseny particularitzat de les actuacions i sol·licitud de permisos a les administracions competents. Es realitzarà mitjançant personal dels socis del projecte.

Accions d’implementació (Accions “C”)

  • Implementació de models innovadors de gestió en boscos dominats per Quercus ilex
    subsp. ilex, Castanea sativa, roures (Quercus petraea, Q. pubescens, Q. canariensis) i Pinus sp. En un total de 164 ha. Es realitzarà mitjançant personal dels socis del projecte i empreses d’execució de treballs forestals.
  • Desenvolupament de noves eines per millorar l’economia lligada a la gestió dels boscos subhumits mediterranis. Protocols de classificació d’arbres segons qualitat, prospecció i
    catàleg de productes d’alt valor afegit, sistema pilot de logística i comercialització de
    productes forestals no transformats. Es realitzarà mitjançant personal dels socis del projecte.
  • Eines per integrar l’adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani en la política i marc normatiu. Models de vulnerabilitat, guies tècnica i política, revisió i adaptació del marc normatiu. Es realitzarà mitjançant personal dels socis del projecte.
  • Activitats de replicabilitat. Es realitzarà mitjançant personal especialitzat dels socis del projecte.

Accions de seguiment (Accions “D”):

Avaluació dels efectes ecològics, silvícoles i l’impacte socioeconòmic del projecte. Es crea un Comitè d’Experts externs per millorar la qualitat tècnica i l’ajust als objectius. Consta d’un programa de mesures de diversos paràmetres (monitoratge) realitzat per personal dels socis del projecte.

Accions de comunicació i difusió (Accions “E”):

Dirigides als diferents tipus de públic objectiu (propietaris, tècnics i gestors forestals, polítics locals i administració, societat), amb incidència a nivell local i internacional (incloent networking). Es realitzarà mitjançant personal dels socis del projecte, amb participació directa del públic objectiu.

Accions de gestió i seguiment (Accions “F”):

Han d’assegurar l’òptim desenvolupament del projecte (tècnic, administratiu i financer).