Home » Notícies » Primera versió del Memoràndum de normatives a modificar per facilitar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit

Primera versió del Memoràndum de normatives a modificar per facilitar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit

Per fer aquest document hem revisat les disposicions i documents legals
a nivell europeu, estatal, autonòmic i local, que afecten a la gestió i
planificació del bosc mediterrani subhumit. En base a aquesta revisió
hem fet una proposta de possibles aspectes a modificar en la normativa i
instruments de planificació per tal de facilitar l’adaptació al canvi
climàtic d’aquests boscos. Properament recollirem noves aportacions i
propostes per part del comité assessor d’experts del projecte. Es pot
consultar la versió actual en aquest enllaç