Home » Notícies » Versió definitiva del “Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor”

Versió definitiva del “Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor”

Aquest Protocol pretén facilitar l’avaluació de la qualitat de la fusta en peu i les possibles destinacions industrials de les principals espècies de planifolis d’alt valor, en particular, roure, freixe, Acer sp., cirerer i castanyer, si bé és aplicable a altres espècies (p. ex., servera, perera o noguera). Es tracta d’una eina que permet avaluar ràpidament el potencial d’un arbre en diferents fases vitals per generar fusta de qualitat. Es pretén així facilitar la integració de criteris de silvicultura d’arbre individual i el disseny de les intervencions més adequades per generar productes fusters d’alt valor afegit.

Enllaç al document