Home » Notícies » Base de dades d’empreses mediterrànies que transformen fusta de frondoses presents en el bosc mixt mediterrani subhumit

Base de dades d’empreses mediterrànies que transformen fusta de frondoses presents en el bosc mixt mediterrani subhumit

La sostenibilitat econòmica de la gestió forestal adaptativa depèn en gran mesura de la demanda de productes fusters. Hem preparat una base de dades d’empreses que treballen a l’Europa mediterrània (est i sud d’Espanya, Itàlia, Eslovènia, Croàcia) transformant fusta de planifolis presents als boscos mediterranis subhumits: castanyer, roure, freixe, arce, cirerer, perera, pomera. Pel moment la base de dades consta de prop de 450 entrades, que poden ser consultades per país, tipus de transformació de la fusta i espècies emprades. La base de dades està disponible en aquest enllaç