Home » Notícies » Models innovadors de gestió forestal

Models innovadors de gestió forestal

Els models innovadors de gestió forestal estan concebuts per promoure la conservació dels hàbitats naturals a través de la gestió sostenible dels boscos, en el context actual d’abandonament de l’ús del sòl (que condueix a la simplificació dels hàbitats) i el canvi climàtic. Aquests models de gestió es basaran en els models de gestió ORGEST per a mases mixtes.

Un dels principals fonaments d’aquests models és augmentar la diversitat dels sistemes forestals, en contrast amb la inèrcia de gestió tradicional que sovint ha donat lloc a una simplificació d’espècies i estructures.

El bosc sub-humit mediterrani és un hàbitat molt rellevant pel que fa a valors naturals i
biodiversitat associada. A causa de les condicions geoclimàtiques particulars de les àrees on es produeix aquest bosc, hi ha a molt curta distància un gradient de pluja, altitudinal i continental que condueix a una diversitat d’espècies molt alta i a tipus de boscos amb diverses corologies (Mediterrani i eurosiberiani), barrejades a petita escala.

El projecte es basa en el marc normatiu impulsat per la Directiva 92/43 / CEE relativa als hàbitats per “mantenir o restaurar, en condicions favorables de conservació, hàbitats naturals i espècies de fauna i flora silvestres d’interès comunitari” (article 2) .