Home » Notícies » Primera reunió de coordinació del projecte MixForChange

Primera reunió de coordinació del projecte MixForChange

La reunió d’inici del Projecte MixForChange (LIFE15CCA/ES/000060) va tenir lloc el 3 d’octubre de 2016 al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

DSC02276

Els socis del projecte durant la reunió, celebrada al CTFC

Durant aquesta reunió es va definir el pla de treball per als propers 6 mesos. Així mateix, es va aprovar la composició del Comitè de Coordinació.

Els membres van fer una primera proposta per a la Comissió d’Experts. Aquest Comitè ha d’avaluar el correcte desenvolupament de les accions previstes i assessorarà sobre aspectes específics.

Durant el desenvolupament d’aquest projecte (2016-2021) es planeja dur a terme un total de 5 reunions de coordinació amb tots els socis del projecte per tal de definir els objectius específics per a cada període, revisar la situació del projecte i planificar el següent període.