Home » Notícies » Reunions amb la propietat, redacció i signatura d’acords d’actuació

Reunions amb la propietat, redacció i signatura d’acords d’actuació

Durant els primers mesos de desenvolupament d’aquest projecte, s’han realitzat contactes amb diferents propietaris forestals i visites a aquells rodals potencialment aptes per formar part de les accions d’implementació definides (C1, C2, C3 i C4).

Com a resultat d’aquests contactes s’han establert 34 rodals d’actuació que ocupen una superfície final de 164 ha. La distribució dels rodals es mostra en els següents mapes:Els acords assolits entre els socis del projecte i els propietaris forestals s’han plasmat en la signatura de 19 acords d’actuació. La totalitat d’acords segueix un model estàndard d’autorització elaborat per a aquest projecte i adaptat per cada un dels socis segons les necessitats.

La superfície total és lleugerament superior a la definida en el projecte (0,5%) ja que després de realitzar les visites sobre el terreny s’han delimitat els rodals d’una forma més precisa. La variació de superfície acció per acció posa de manifest que s’ha augmentat lleugerament la superfície de les accions C1 i C2, mentre que ha disminuït la superfície de les accions C3 i C4.