Home » Notícies » Cas real d’integració de l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani en les polítiques locals (Mataró)

Cas real d’integració de l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani en les polítiques locals (Mataró)

Ja està disponible en aquest enllaç el “Cas real d’integració de l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits en les polítiques locals: Ajuntament de Mataró”, coordinat per l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor.

Aquesta publicació té com a objectius principals presentar les característiques del municipi de Mataró i com des de l’administració municipal es poden impulsar una gran varietat de mesures per facilitar l’adaptació al canvi climàtic dels boscos periurbans del municipi, tant de titularitat pública com privada. Les propostes inclouen un programa d’implementació a nivell de polítiques, instruments de planificació, sensibilització i conscienciació.