Home » Notícies » Memoràndum de normatives per fomentar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani

Memoràndum de normatives per fomentar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani

Ja està disponible en aquest enllaç la versió definitiva del “Memoràndum d’aspectes normatius a modificar per facilitar l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits”, coordinat pel CPF.

Aquesta publicació té com a objectius principals recollir les disposicions i documents legals (a nivell europeu, estatal, autonòmic i local) que afecten a la gestió forestal i plantejar propostes de modificació d’aquests instruments per tal de facilitar l’adaptació al canvi climàtic.