Home » Notícies » Sistema pilot de logística i comercialització productes forestals dels boscos mixtos mediterranis sub-humits

Sistema pilot de logística i comercialització productes forestals dels boscos mixtos mediterranis sub-humits

Aquesta nova publicació mostra el desenvolupament d’un sistema pilot de logística i comercialització de productes forestals desenvolupat per a l’àmbit del Montnegre i el Corredor. S’inclou: una anàlisi de les fases logístiques en aquest àmbit territorial, la identificació dels condicionants i limitacions clau des del punt de vista logístic i econòmic, l’establiment de llindars per aquests condicionants, l’obtenció de resultats i una eina GIS per al Montnegre-Corredor i també una metodologia de suport per a la presa de decisions replicable a altres massissos. Per últim, es mostren els aspectes legals que afecten la logística de productes forestals, amb especial atenció a les plataformes logístiques.