Home » Notícies » Sistema pilot de logística i comercialització de productes forestals

Sistema pilot de logística i comercialització de productes forestals

L’APMC ha desenvolupat un sistema pilot per facilitar la presa de decisions per a la logística i la comercialització de productes forestals, especialment pensat per a boscos mixtes i amb diversitat d’estructures i productes generats. S’inclou un disseny específic dels criteris a considerar i de la cartografia resultant, per a l’àmbit del Montnegre-Corredor.