Home » Notícies » Replicació de la silvicultura MixForChange en 55 hectàrees

Replicació de la silvicultura MixForChange en 55 hectàrees

La silvicultura MixForChange, que incorpora aspectes de gestió adaptativa i de silvicultura naturalística i d’arbre individual, ha estat replicada en 10 finques, tant privades com públiques, amb una superfície total de 55 ha. Els socis del projecte han realitzat un acompanyament i un assessorament per al disseny i la implementació d’aquests treballs. Aquesta superfície se suma a les 164 ha demostratives en les quals s’ha aplicat aquesta silvicultura directament a través del projecte. Enllaç a l’informe de replicació