Home » Notícies » Informe amb les conclusions del seguiment dasomètric de la silvicultura MixForChange

Informe amb les conclusions del seguiment dasomètric de la silvicultura MixForChange

En el projecte hem instal·lat 71 parcel·les permanents de seguiment de diverses variables dasomètriques, per a l’avaluació dels efectes de la silvicultura MixForChange. Aquestes parcel·les s’han seguit abans i just després de l’aplicació dels tractaments silvícoles (2017-18) i a la tardor de 2020. Les variables mesurades estan descrites en el protocol de seguiment D3, i inclouen les principals variables de massa (densitat, composició específica àrea basimétrica…), la caracterització individual de tots els arbres de la parcel·la (diàmetre, alçada, estrat sociològic…) i també la caracterització detallada dels arbres de más alt interès des del punt de vista econòmic i ambiental (arbres de futur) i del seu entorn competitiu.

L’informe complet està disponible en aquest enllaç