Home » Notícies » Primera versió del Protocol d’identificació i classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de roure, freixe, fals plàtan/blada/auró, cirerer i castanyer

Primera versió del Protocol d’identificació i classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de roure, freixe, fals plàtan/blada/auró, cirerer i castanyer

Durant el segon semestre de 2018 s’ha preparat entre CTFC i CPF aquest protocol, el qual pretén facilitar la identificació i l’avaluació de la qualitat de la fusta en peu, i les possibles destinacions industrials, de roures (Quercus petraea, Q. pubescens, Q. canariensis), freixes (Fraxinus excelsior, F. angustifolia i híbrids d’ambdós), fals plàtan/blada/auró (Acer pseudoplatanus, A. opalus, A. campestre), cirerer (Prunus avium) i castanyer (Castanea sativa). Es pretén crear una eina que permeti a propietaris forestals i a personal tècnic responsable de la gestió forestal identificar i avaluar ràpidament el potencial d’un arbre en diferents fases vitals per produir fusta de qualitat. Així, s’espera facilitar la integració de criteris de silvicultura d’arbre individual i el disseny de les intervencions silvícoles més adequades per generar productes fusters d’alt valor afegit.

El protocol consta de tres mòduls:

  • Mòdul 1: identificació de les espècies d’interès: permet identificar, mitjançant els principals aspectes morfològics, les espècies objecte del present protocol, fins i tot durant els mesos en què els arbres no tenen fulles.
  • Mòdul 2: avaluació en peu del potencial de producció de fusta de qualitat en arbres petits i intermedis (CD10-25/30): permet detectar els peus amb més opcions per arribar a generar productes d’alt valor afegit, per a la seva promoció mitjançant podes i/o aclarides selectives, en funció del seu estat de desenvolupament.
  • Mòdul 3: avaluació en peu de la qualitat de la fusta en arbres intermedis i grans (CD25/30+): permet classificar els arbres des del punto de vista tecnològic i ajudar a valorar si és necessari aplicar alguna intervenció silvícola sobre els mateixos, per exemple, aclarida selectiva o tallada.

Exemple de clau seqüencial per determinar la qualitat d’un arbre intermedi o gran (Mòdul 3, versió provisional)

Aquest protocol s’ha preparat en base a normes oficiales de qualitat de la fusta i coneixement expert recollit en diferents reunions realitzades, especialment, en el marc de la Segona Reunió del Comitè Assessor d’Experts del projecte, celebrada l’11/12/2018 a Ribes de Freser.

Durant 2019 es realitzarà una avaluació en camp de l’operativitat d’aquest protocol, així com una revisió de les xifres mostrades mitjançant consultes addicionals a personal expert, amb l’objectiu d’editar i difondre la versió definitiva en 2020.

Exemple de clau seqüencial per determinar la qualitat d’un arbre petit o intermedi (Mòdul 2, versió provisional)