Home » Notícies » La Diputació de Barcelona replica en 30 ha els models de gestió forestal adaptativa del MixForChange al Montseny, Montnegre-Corredor i Montesquiu

La Diputació de Barcelona replica en 30 ha els models de gestió forestal adaptativa del MixForChange al Montseny, Montnegre-Corredor i Montesquiu

La Diputació de Barcelona ha aplicat en diverses finques dels Parcs del Montseny, Montnegre-Corredor i del Castell de Montesquiu una sèrie d’intervencions silvícoles que repliquen els models de gestió desenvolupats al MixForChange. Aquests models busquen millorar la capacitat d’adaptació al canvi climàtic de boscos mixtos en condicions mediterrànies sub-humides. Els principis generals de gestió són promoure la màxima diversitat d’espècies i estructures forestals, buscant una massa multiestratificada amb els individus amb més vitalitat i regulant la competència per l’aigua tant a nivell arbori com arbustiu. Aquesta silvicultura permet, a més, promoure individus d’espècies esporàdiques amb un alt potencial per generar fusta de qualitat en el futur (servera, moixera de pastor, cirerer, plàtan fals…).

enllaços:
https://parcs.diba.cat/web/gestio-forestal-als-parcs-naturals/investigacio-modelitzacio-forestal#mixtos
https://parcs.diba.cat/web/conservacio-de-la-biodiversitat/canvi-climatic