Home » Notícies » L’associació Prosilva França visita les parcel·les demostratives del projecte MixForChange

L’associació Prosilva França visita les parcel·les demostratives del projecte MixForChange

Durant la visita diferents professionals de l’àmbit forestal han visitat les parcel·les del Montnegre-Corredor per tal d’intercanviar punts de vista sobre la gestió de les masses forestals mixtes. 

El grup va visitar una part de les parcel·les demostratives del MixForChange

El dia 31 de maig, tècnics de l’associació forestal Prosilva França han visitat algunes de les parcel·les demostratives del projecte LIFE MixForChange. Durant la visita, organitzada per l’Associació de Propietaris del Montnegre-Corredor, també han participat tècnics del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, coordinador del projecte, amb qui ProSilva França ha intercanviat el seu punt de vista sobre tractaments silvícoles a implementar durant el transcurs del projecte.

L’associació es troba integrada dins de ProSilva Europa, una organització europea de professionals forestals present en 24 països que defensen i promouen la gestió forestal propera a la natura com alternativa a la silvicultura tradicional. La gestió forestal propera a la natura es basa en principis, tècniques i actuacions que permeten la conservació i l’ús múltiple i sostenible dels espais forestals i dels paisatges en què s’integren, amb el foment de masses amb una gran diversitat d’espècies i estructures.

Aquest principi de gestió forestal, en línia amb els objectius del projecte MixForChange, ha servit d’eix vertebrador de les discussions i de l’intercanvi de perspectives entre els tècnics.  MixForChange té com a objectiu general contribuir a l’adaptació dels boscos mixtes al canvi climàtic afavorint la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials.

La visita tècnica va incloure alguns rodals del Montnegre-Corredor i sobre els quals es realitzaran els tractaments silvícoles innovadors del MixForChange.

Durant el networking que es portarà a terme al llarg del projecte MixForChange, es té previst continuar col·laborant amb ProSilva en diferents fases del projecte.