Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

Ja està disponible el 10è butlletí MixForChange

Ja està disponible en aquest enllaç el 9è Butlletí del projecte, corresponent a octubre de 2021 i que presenta les accions realitzades durant els últims 6 mesos, ...
Continuar llegint

Informe amb les conclusions del seguiment ecològic de la silvicultura MixForChange

En el projecte hem instal·lat 26 parcel·les permanents de seguiment de diverses variables ecològiques, per a l'avaluació dels efectes de la silvicultura MixForChange. Aquestes parcel·les ...
Continuar llegint

Oberta la inscripció al Curs d’Especialització en Gestió forestal naturalística i Gestió de boscos mixtos per a l’adaptació al canvi climàtic

Aquest curs, organitzat conjuntament pels projectes LIFE MixForChange i LIFE Biorgest, es realitzarà a l’octubre 2021, els dies 6 i 7 (sessions teòriques, per videoconferència),14 ...
Continuar llegint

Publicada la guia “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària”

Aquesta guia, escrita per autors del CTFC, APMC, CPF i Diputació de Barcelona, cerca crear ponts entre tres aspectes essencials per a la nostra societat: ...
Continuar llegint

IV Jornada de Recerca Universitària sobre Canvi Climàtic

El projecte LIFE MixForChange va ser presentat a la IV Jornada de Recerca Universitària sobre Canvi Climàtic ("Innovació en l'adaptació al canvi climàtic"), organitzada per ...
Continuar llegint