Home » Notícies » Publicada la guia “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària”

Publicada la guia “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària”

Aquesta guia, escrita per autors del CTFC, APMC, CPF i Diputació de Barcelona, cerca crear ponts entre tres aspectes essencials per a la nostra societat: les polítiques locals, la gestió i conservació dels serveis i valors del boscos, amb focus en els boscos periurbans, i el repte d’adaptar-nos i mitigar els impactes del canvi climàtic. Aquests tres aspectes estan fortament interrelacionats, i d’aquí ve la importància de prospectar com es pot avançar cap a la seva integració i aportar exemples i propostes concretes sobre com promoure, des de l’Administració local, l’adaptació i conservació dels boscos periurbans davant el context de canvi climàtic. 

A més, hem preparat quatre resums de la guia, dirigits a públics específics: estudiants de secundària, tècnics municipals de medi ambient, persones que defineixen polítiques i mitjans de comunicació. 

La guia es pot consultar a l’apartat de publicacions

Cita: Coello J, Guitart L, Cervera T, Rovira J, Piqué M. 2021. Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària. CTFC, Solsona. 56 pp.