Home » Notícies » Informe amb les conclusions del seguiment ecològic de la silvicultura MixForChange

Informe amb les conclusions del seguiment ecològic de la silvicultura MixForChange

En el projecte hem instal·lat 26 parcel·les permanents de seguiment de diverses variables ecològiques, per a l’avaluació dels efectes de la silvicultura MixForChange. Aquestes parcel·les s’han seguit des d’abans de l’aplicació dels tractaments silvícoles (2017-18) i fins a l’estiu de 2021. La meitat d’aquestes parcel·les corresponen a zones intervingudes i l’altra meitat són parcel·les control, és a dir, en les quals no s’han realitzat els tractaments. 

Les principals variables mesurades són les següents: caracterització detallada de cada arbre de la parcel·la, recobriment i altura de diferents components de vegetació (herbàcia, arbustiva, restes de tallada…), caracterització de la fusta morta i del sotabosc; seguiment del regenerat i estudi florístic. A més, es mesura la humitat del sòl de manera contínua, amb sondes que emmagatzemen les dades, les quals es descarreguen periòdicament. 

L’informe està disponible en aquest enllaç