Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

El projecte MixForChange i l’experiència del CTFC en gestió forestal adaptativa al canvi climàtic viatgen fins Itàlia

Entre els dies 29 i el 30 de juny, Mario Beltrán, tècnic expert en gestió forestal sostenible del CTFC, va participar en la conferència final ...
Continuar llegint

L’associació Prosilva França visita les parcel·les demostratives del projecte MixForChange

Durant la visita diferents professionals de l’àmbit forestal han visitat les parcel·les del Montnegre-Corredor per tal d’intercanviar punts de vista sobre la gestió de les ...
Continuar llegint

Discuteixen in-situ les accions i el seguiment a realitzar en cada un dels rodals del projecte

Durant el mes de maig, l'equip tècnic del projecte MixForChange ha realitzat diferents visites als rodals de Bellmunt, Montnegre, Montseny i Ripollès. Aquestes visites han ...
Continuar llegint

Segona reunió de coordinació: full de ruta i balanç

Avui s’han reunit al CTFC els socis del projecte Life MixForChange per tal de coordinar les actuacions que duran a terme aquest any. Aquestes accions ...
Continuar llegint

Reunions amb la propietat, redacció i signatura d’acords d’actuació

Durant els primers mesos de desenvolupament d'aquest projecte, s'han realitzat contactes amb diferents propietaris forestals i visites a aquells rodals potencialment aptes per formar part ...
Continuar llegint