Home » News » Participation at the technical meeting “IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor”

Participation at the technical meeting “IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor”

MixForChange project was introduced at the IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, organized in Vallgorguina (Barcelone province) on 20-21 November 2019 by the Barcelone province council (Diputació de Barcelona). Ms Lídia Guitart (APMC) delivered the presentation “Silvicultura per a l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits del Montnegre i el Corredor: avaluació tècnica i econòmica”, available here (in Catalan).