Home » Notícies » Finalitzen les intervencions silvícoles demostratives LIFE MixForChange

Finalitzen les intervencions silvícoles demostratives LIFE MixForChange

A principis de 2019 s’ha completat la implementació dels models innovadors de gestió forestal del bosc mediterrani subhumit, que busquen millorar l’adaptació de les masses forestals al canvi climàtic, amb un múltiple objectiu: incrementar la vitalitat, preservar la biodiversitat, reduir la vulnerabilitat estructural davant grans incendis forestals i promoure els productes fusters d’alt valor afegit. En el conjunt de les quatre tipologies de bosc del projecte (alzinars, castanyedes, rouredes, pinedes) s’han implementat un total de 164 ha de tractaments silvícoles. A la Newsletter nº3 es detallaven els objectius i característiques d’aquestes intervencions.

Les intervencions realitzades inclouen estassades selectives, marcatge de les intervencions silvícoles, aplicació de tractaments de millora (seleccions de tanys, aclarides selectives, aclarides baixes, tallades de selecció, tallades sanitàries), podes i plantacions de diversificació.

 

Aspecte de l’alzinar C1.6 abans de l’actuació (esquerra) i després d’aplicar una selecció de tanys i una estassada selectiva (dreta).

Aspecte de la castanyeda C2.2 abans de l’actuació (esquerra) i després d’aplicar una aclarida selectiva, una selecció de tanys i una estassada selectiva (dreta).

Aspecte de la roureda C3.8 abans de l’actuació (esquerra) i després d’aplicar una aclarida selectiva i una estassada selectiva (dreta).

Aspecte de la pineda C4.6 abans de l’actuació (esquerra) i després d’aplicar una clara selectiva mixta i una estassada selectiva (dreta).

A mesura que s’executen les intervencions, es realitzen els inventaris ecològic (Acció D2) i silvícola (Acció D3) post-intervenció, amb l’objectiu de caracteritzar els tractaments aplicats.