Home » Documentació i productes » Presentacions fetes al seminari sobre silvicultura de boscos mixtes del Mediterrani sub-humit (Orvieto, Itàlia, 23 setembre 2019)