Home » Notícies » Boscos periurbans, planificació territorial i adaptació al canvi climàtic: buscant sinergies

Boscos periurbans, planificació territorial i adaptació al canvi climàtic: buscant sinergies

Aquest matí s’ha reunit el Comitè Assessor del projecte Life MixForChange, juntament amb altres experts en polítiques locals, territorials i ambientals, canvi climàtic i gestió forestal.

L’objectiu de la reunió ha estat discutir els mecanismes per fomentar el paper dels boscos periurbans com a proveïdors de serveis ecosistèmics i com millorar la seva adaptació al canvi climàtic, amb dos enfocaments:

– Quines figures normatives i polítiques són les més adients?

– Quines mesures concretes es poden impulsar des de les entitats locals, especialment ajuntaments?

Les conclusions d’aquesta jornada s’inclouran dins de diferents publicacions del projecte, especialment dins la Guia “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària”, que serà publicada durant la primavera de 2021.

Els boscos periurbans són proveïdors de serveis ecosistèmics, entre els quals destaquen la qualitat de l’aire, l’aigua, el sòl o el paisatge, la biodiversitat, generació de productes renovables (fusta, llenya, caça, bolets, suro, fruits), fixació i emmagatzematge de carboni, oportunitats d’ús públic, entre d’altres. El canvi climàtic i els seus impactes associats (increment en la freqüència i intensitat d’episodis de sequera, esdeveniments extrems, tempestes, etc.) són una amenaça per a la persistència d’aquests boscos, en reduir la seva vitalitat i incrementar el risc de danys biòtics (insectes, malalties) i abiòtics (incendis, sequera). La gestió forestal pot reduir la vulnerabilitat dels boscos davant d’aquestes amenaces, promovent la seva conservació.