Home » Notícies » Panells informatius instal·lats

Panells informatius instal·lats

Durant la tardor de 2018 hem instal·lat set panells informatius prop dels boscos a on estem fent les intervencions silvícoles demostratives. Aquests panells mostren els objectius del projecte i el tipus d’intervenció silvícola aplicada en cada cas.

A més, hem realitzat diversos panells de presentació del projecte, instal·lats en les oficines de cada entitat participant.

Es pot consultar el contingut dels panells realitzats en aquest enllaç.